TELEING USPEŠNO ZAKLJUČUJE LETO 2014 IN TUDI LETOS NAMESTO ZA POSLOVNA DARILA NAMENJA SREDSTVA V DOBRODELNE NAMENE

 

V podjetju Teleing d.o.o. že peto leto zapored tudi ob koncu leta nadaljujemo z dobrodelnostjo – Namesto za poslovna darila smo donacijo v višini 1.500 evrov namenili Lions klubu Ljutomer, ki jih bo v celoti porabil za pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin. Razlog za donacijo je uspešno poslovanje v letu 2014. Uspešno smo zaključili več investicij v optična omrežja in omrežno opremo. Zadovoljni smo, da število naročnikov naših storitev narašča.

Ljutomer, 9. december – Obdobje pred koncem leta je v podjetju Teleing namenjeno pregledu doseganja zastavljenih načrtov in postavljanju ciljev za prihodnje leto. Leto, ki se izteka je bilo za podjetje Teleing poslovno uspešno. Veseli nas, da število naročnikov naših širokopasovnih storitev narašča iz meseca v mesec, saj se vse več naročnikov odloča za uporabo širokopasovnega dostopa do interneta in cenovno ugodne IP telefonije na svojem kabelskem priključku. Tako bomo v letu 2014 zabeležili rast prihodkov od zagotavljanja naših storitev za več, kot 10% glede na predhodno leto. Skupni prihodki podjetja Teleing v letu 2014 bodo tudi višji, kot v letu 2013.

Kakovost zagotavljanja storitev v podjetju Teleing

V podjetju Teleing se vsi zaposleni zavedamo, da je naš obstoj in nadaljnji razvoj odvisen od zadovoljstva naših naročnikov s storitvami, ki jih ponujamo. Zato veliko truda in sredstev vlagamo v zanesljivost delovanja naših storitev. Prepričani smo, da je obvladovanje kakovosti procesov pomemben dejavnik za uspešnost podjetja. Posledica kakovostno izvedenega procesa je kakovosten izdelek ali storitev. Prav zaradi tega smo se odločili za uvedbo sistema vodenja kakovosti po zahtevah ISO 9001:2008. Poslovanje po sistemu ISO 9001:2008 uvajamo postopoma, sedaj smo v zaključni fazi. Formalno potrditev skladnosti naših delovnih procesov z zahtevami standarda ISO 9001:2008 pričakujemo v začetku leta 2015. Prepričani smo, da uvedba standarda ISO 9001:2008 v naše poslovanje dodatno pripomogla k dvigu kakovosti naših storitev.

Poslanstvo podjetja Teleing

Zlasti na ruralnih področjih, kjer ni samo po sebi umeven dostop do sodobnih širokopasovnih povezav, je razvitost telekomunikacijske infrastrukture pomemben dejavnik razvoja lokalne skupnosti, saj se področja z bolj razvito telekomunikacijsko infrastrukturo hitreje razvijajo od tistih področij, kjer dostop do širokopasovnih povezav ni mogoč. Kakovostne telekomunikacijske storitve so namreč temelj razvoja, učinkovitosti in konkurenčnosti vseh proizvodnih in storitvenih sektorjev. Podjetja in občani morajo imeti dostop do cenovno ugodne vrhunske komunikacijske infrastrukture in širokega obsega storitev. Prav slednje je poslanstvo podjetja Teleing, ki ga že 19 let uspešno izpolnjujemo na področju petnajstih občin Spodnjega Podravja in Pomurja. Na celotnem področju, kjer smo prisotni, kot ponudnik sodobnih telekomunikacijskih storitev z lastnimi sredstvi gradimo novo širokopasovno optično omrežje, saj želimo našim naročnikom tudi v bodoče zagotavljati vse najsodobnejše telekomunikacijske storitve po konkurenčnih cenah.

Investicije Teleinga v letu 2014

V letu 2014 smo v gradnjo novih optičnih širokopasovnih omrežij in v nakup omrežne opreme vložili več, kot 1,2 mio EUR, kar je 20 % več, kot v letu 2013. Višino investicij v novo optično omrežje in omrežno opremo povečujemo že od leta 2008, vsako leto vsaj za 15%, saj se zavedamo, da nam bo le najsodobnejše širokopasovno optično omrežje omogočilo, da bomo obstali, kot konkurenčen ponudnik spleta sodobnih storitev elektronskih komunikacij tudi v prihodnje. V podjetju Teleing smo trdno prepričani, da bodo optična omrežja konkurenčna tudi v prihodnje in jih ne bo mogla enakovredno nadomestiti nobena brezžična tehnologija, zato vsa razpoložljiva sredstva vlagamo prav v gradnjo optičnih omrežij. Pri gradnji pasivnih optičnih omrežij gre za dolgoročne investicije za katere pričakujemo poplačilo v 10 in več letih. Glede na hiter razvoj elektronskih komunikacij in potrebe po vedno večjih prenosnih hitrostih pa je aktivno omrežno opremo potrebno zamenjati najpozneje v štirih do petih letih. V letu 2014 bomo na področju občin Ljutomer, Križevci, Veržej, Razkrižje, Beltinci, Lendava, Sv. Jurij ob Ščavnici, Središče ob Dravi, Gorišnica, Dornava, Markovci in mestne občine Ptuj zgradili več kot 220 km novih optičnih omrežij, od tega največ na področju MO Ptuj, kjer bomo zgradili več, kot 25 km novih optičnih omrežij. Večino novih optičnih omrežij bomo zgradili sočasno z izgradnjo druge komunalne infrastrukture. Lokalne skupnosti na navedenem področju intenzivno gradijo kanalizacijska omrežja, vodovode, javno razsvetljavo, pločnike in drugo infrastrukturo, Teleing pa pri gradnji sodeluje in z lastnimi sredstvi gradi novo širokopasovno optično omrežje. Naša pomembnejša investicija v letošnjem letu je pričetek gradnje poslovnega objekta v industrijski coni Novi Jork v občini Markovci pri Ptuj, v katerem bo sprejemna postaja za sprejem, obdelavo in distribucijo televizijskih programov, centrala za optično omrežje v občini Markovci in skladiščni prostori ter prostori za sodelavce v Ptujski enoti podjetja Teleing. Zaključitev gradnje poslovnega objekta načrtujemo v mesecu aprilu 2015 in otvoritev v mesecu maju, ko bomo tudi obeležili 20 let obstoja in uspešnega razvoja podjetja Teleing.

Vizija podjetja Teleing

V podjetju Teleing smo si zadali cilj, da bomo do leta 2020 v celoti nadomestili vsa bakrena omrežja, kjer ponujamo naše storitve, z optičnimi in do takrat vse naše naročnike preklopili na optiko. Čeprav smo trdno prepričani, da bo edina optika lahko zagotavljala vse najsodobnejše storitve elektronskih komunikacij na fiksni lokaciji tudi v prihodnje, se zavedamo da se brezžične tehnologije prenosa podatkov razvijajo vedno hitreje, zato tudi našim naročnikom zagotavljamo mobilne storitve na njihovih pametnih telefonih, tabličnih in prenosnih računalnikih. Že v letih 2012 in 2013 smo vzpostavili brezžično WiFi omrežje na javnih površinah na področju lokalnih skupnosti, kjer ponujamo naše storitve, do katerega imajo naši naročniki brezplačen dostop. Mobilno uporabniško izkušnjo pa zagotavljamo našim naročnikom tudi znotraj njihovih domov, saj imajo vse naše CPE naprave na optičnem omrežju vgrajen WiFi vmesnik. Potrebe po vedno večjih prenosnih hitrostih pri končnih uporabnikih seveda pogojujejo tudi potrebe po povečevanju kapacitet v hrbteničnem omrežju. V začetku leta 2014 smo nadgradili naše hrbtenično omrežje na Nx10Gbps tako, da imamo zadostne kapacitete vsaj še za naslednjih nekaj let. Podjetje Teleing deluje na izredno dinamičnem in konkurenčnem trgu telekomunikacij. V takšnih pogojih delovanja je najbolj pomemben izziv načrtovanje, obvladovanje in izvajanje sprememb. Pridobivanje in ohranjanje konkurenčnih prednosti je namreč̌ v veliki meri odvisno od sposobnosti podjetja, da pravočasno prilagodi delovanje novim razmeram v okolju. Konsolidacije telekomunikacijskih ponudnikov in napovedana prodaja nacionalnega operaterja bodo vnesle pomembne premike na telekomunikacijskem trgu na katere se bomo v podjetju Teleing morali pravočasno odzvati tudi z strateškimi partnerstvi z drugimi pomembnimi telekomunikacijskimi operaterji.

Družbena odgovornost podjetja Teleing

Podjetje Teleing je močno vpeto v lokalno okolje na različne načine. Svojo družbeno odgovornost izražamo tako, da se odzivamo na probleme v lokalnem okolju, kjer ponujamo svoje storitve in po svojih močeh pomagamo čez celo leto. Za donacije in sponzorstva bomo v letu 2014 namenili 1,3% prihodkov. Sponzoriramo predvsem klube in društva, kateri se ukvarjajo z mladimi. Tako smo med drugim tudi glavni sponzor ženskega nogometnega kluba ŽNK Teleing Pomurje Beltinci, kateri v zadnjih letih dosega velike športne uspehe. Na to smo še posebej ponosni. Dobro pa sodelujemo tudi z gasilskimi društvi na področju vseh petnajstih občin kjer ponujamo naše storitve, prav njim smo namenili tudi poseben Društveni paket naših storitev. Tudi letos pa smo se ob koncu leta odločili, da sredstva namesto za poslovna darila namenimo pomoči potrebnim. Tokrat Lions klubu Ljutomer v višini 1.500 evrov, ki bodo v celoti namenjena za pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin. Na ta način podjetje Teleing že peto leto zapored na mesto za poslovna darila ob koncu leta namenja sredstva pomoči potrebnim.

 

 

TELEING NAMESTO ZA POSLOVNA DARILA NAMENJA SREDSTVA V DOBRODELNE NAMENE

V podjetju Teleing d.o.o. že tretje leto zapored nadaljujejo z dobrodelnostjo – Namesto za poslovna darila 3.000 evrov namenili Zvezi prijateljev mladine Slovenije – Sredstva namenjena pomoči otrokom iz šestih družin Pomurja in Podravja – Teleing uspešno zaključuje poslovno leto 2012. Uspešno so zaključili več investicij v optična omrežja in omrežno opremo. 
Prihodki podjetja v letu 2012 višji za več kot 15 odstotkov.

Ljutomer, 18. december – Podjetje Teleing je na današnji novinarski konferenci predstavnici Zveze prijateljev mladine Slovenije podelilo sredstva v višini 3.000 evrov, ki bodo namenjena reševanju eksistenčnih težav otrok v šestih družinah z območja Pomurja in Podravja. Na ta način podjetje Teleing že tretje leto zapored namenja sredstva pomoči potrebnim na mesto za poslovna darila ob koncu leta. 

Teleing prav tako uspešno zaključuje poslovno leto, saj so prihodke od prodaje povečali za več kot 15 odstotkov. V letu 2012 so dodatno zaposlili še 3 sodelavce, tako da jih je sedaj 29 redno zaposlenih. 

Podjetje Teleing je močno vpeto v lokalno okolje zato so se tudi letos odločili, da sredstva namesto za poslovna darila namenijo pomoči potrebnim. Donacijo v višini 3.000 EUR so nakazali Zvezi prijateljev mladine Slovenije, ki je na podlagi mnenj Centrov za socialno delo predlagala šest družin iz območja petnajstih občin, katerim bodo sredstva v celoti namenjena.

V Teleingu so se odzvali tudi na novembrske poplave, tako so v mesecu novembru nakazali donacijo občini Gorišnica v višini 1.000 EUR, kot pomoč za odpravo posledic katastrofalnih poplav. Na področju 15 občin, kjer Teleing ponuja svoje storitve so novembrske poplave reke Drave prav v občini Gorišnica povzročile največ škode. 
Že od leta 2008 pa čez vse leto izvajajo dobrodelno akcijo »Poveži se«. V tej akciji zbirajo staro računalniško opremo. Obnovijo in sestavijo uporabno in jo podarijo tistim, ki si je ne morejo kupiti, za vse ostalo opremo pa so poskrbeli za ekološko neoporečno odlaganje. V letošnjem letu so zbrali 22 računalniških monitorjev, 9 računalniških ohišij, 4 tipkovnic in 3 tiskalnike. Velik del zbrane opreme je bil sicer neuporaben, zato so jo oddali v nadaljnjo predelavo in na ta način zagotovili, da neuporabni deli opreme niso končali nenadzorovano v naravi. Uspeli pa so sestaviti štiri delujoče računalnike, katere so podarili tistim, ki si jih sami na morejo kupiti. 
Podjetje Teleing je tudi drugače vpeto v lokalno okolje. Tako so že drugo leto glavni sponzor ŽNK Teleing Pomurje Beltinci, ki je v prejšnji sezoni osvojil naslov državnih prvakinj. Po svojih močeh pa pomagajo tudi drugim društvom, tudi z Društvenim paketom, ki so ga začeli ponujati v letu 2011 in v katerem neprofitnim društvom zagotavljajo storitve televizije, interneta in telefonije za 9,99 evrov mesečno. 
V Teleingu bodo uspešno zaključili poslovno leto 2012. Ustvarili bodo za več kot 15 odstotkov več prihodkov kot v letu 2011. Rast prihodkov je posledica predvsem rasti števila njihovih naročnikov širokopasovnih storitev elektronskih komunikacij. Ves dobiček in sredstva, ki jih uspejo pridobiti na razpisih vlagajo v gradnjo lastnih optičnih omrežij in v omrežno opremo za zagotavljanje širokopasovnih storitev. Delno pa investicije financirajo tudi z dolgoročnimi krediti., saj se zavedajo, da naložbe pomenijo njihov obstanek na zelo konkurenčnem trgu telekomunikacij. 
V letu 2012 so v podjetju Teleing dosegli zastavljene cilje in uspešno zaključili načrtovane investicije. Tudi letos so vsa razpoložljiva sredstva investirali v gradnjo optičnih omrežij in omrežno opremo na področju vseh petnajstih občin, kjer ponujajo svoje storitve. Vsi obračunu za leto 2012 še niso zaključeni, bo pa znesek vseh izvedenih investicij v tekočem letu večji od 850.000,00 EUR brez DDV. 
Med večjimi uspešno zaključenimi investicijami v letu 2012 so:

 • Zamenjava obstoječih centralnih terminacijskih naprav za kabelske modeme z najsodobnejšimi EuroDOCSIS 3.0 napravami, kar jim bo omogočilo ponudbo paketov širokopasovnega dostopa do interneta v kabelskih omrežjih z prenosnimi hitrostmi 100 Mbit/s in več. 
   
 • Nadgradnja obstoječih omrežij kabelske televizije z brezžičnim WiFi vstopnimi točkami in pričetek ponudbe konvergenčnih fiksno-mobilnih storitev elektronskih komunikacij Teleing d.o.o. Z navedenim projektom so uspešno kandidirali na Javnem razpisu za sofinanciranje manjših začetnih investicij in subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite v mikro, malih in srednje velikih podjetjih v Pomurski regiji (Uradni l. RS, št. 47/12, z dne 22.6.2012) in pridobili 40.500,00 EUR nepovratnih sredstev ter 94.500,00 EUR ugodnega kredita s subvencionirano obrestno mero. 
   
 • Zaključitev posodobitve obstoječega omrežja KKS Ptuj v sklopu katere so zgradili hrbtenično optično omrežje na področju mesta Ptuj in pričetek gradnje novega optičnega omrežja na področju MO Ptuj kjer tovrstnega omrežja še ni zgrajenega in je bil izražen interes občanov za priklop na omrežje. 
   
 • Zaključitev I. faze posodobitve obstoječega omrežja KKS Beltinci v sklopu katere je bilo zgrajeno novo primarno optično omrežje med vsemi vasmi v občini Beltinci. 
   
 • Nadaljevanje gradnje kabelske kanalizacije za optiko sočasno z gradnjo druge komunalne infrastrukture na področju vseh 15 občin, kjer Teleing ponuja svoje storitve, - Nova Info točka na Ptuju, na Slovesnem trgu 1, ki je bila slavnostno odprta v mesecu juniju 2012.

V mesecu oktobru so pričeli ponujati tudi mobilno telefonijo in tako zaokrožili asortiman njihovih telekomunikacijskih storitev z celotnim naborom fiksnih in mobilnih telekomunikacij po zelo konkurenčnih cenah. 
V Teleingu tudi v naslednjih letih načrtujejo nadaljevanje z investicijami v lastno optično omrežje. Do leta 2020 načrtujejo, da bodo v celoti nadomestili obstoječa bakrena omrežja kabelske televizije z novim optičnim omrežjem. Obstoječim naročnikom v omrežjih kabelske televizije, ki so svojimi sredstvi enkrat že financirali gradnjo omrežij kabelske televizije želijo zagotoviti preklop na optično omrežje po zelo ugodnih pogoji.

TELEING ODPRL NOVO INFO TOČKO NA PTUJU

V prostorih v starem mestnem jedru Ptuja bo tudi sedež KKS Ptuj 
Teleing nadaljuje z uspešnim poslovanjem tudi v letu 2012. Na področju vseh občin, kjer ponujajo svoje storitve gradijo optično omrežje s katerim želijo nadomestiti obstoječe bakreno koaksialno omrežje. Na področju MO Ptuj gradijo hrbtenično optično omrežje, ki bo zaključeno do konca leta in načrtujejo gradnjo optičnega omrežja v naseljih, kjer tovrstnega omrežja še ni.

Ptuj, 21 . 06. 2012 – Podjetji Teleing d.o.o. in KKS Ptuj d.o.o. sta na današnji novinarski konferenci ob otvoritvi nove Info točke TELEING na Slovenskem trgu 1, kjer bo tudi sedež podjetja KKS Ptuj d.o.o., predstavili brezžično internetno omrežje na področju mesta Ptuj in projekte, ki jih že izvajajo ali načrtujejo v bližnji prihodnosti. 

Janez Smolkovič, direktor Teleinga, je ob tem dejal: «Tudi v bodoče želimo našim naročnikom zagotavljati vse najsodobnejše telekomunikacijske storitve zato vsepovsod, kjer ponujamo naše storitve na bakrenih omrežjih kabelske televizije intenzivno gradimo optično omrežje. Zavedamo se, da nam bo le optično omrežje omogočilo, da bomo tudi v prihodnje obstali kot konkurenčen ponudnik telekomunikacijskih storitev.« 
V Teleingu, ki je ponudnik storitev v omrežjih kabelske televizije na območju dvanajstih občin Spodnjega Podravja, Prlekije in delno Prekmurja in v odprtem širokopasovnem optičnem omrežju zgrajenem z evropskimi sredstvi na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž, so zadovoljni, da jim število naročnikov iz meseca v mesec narašča. Velik je porast predvsem tistih naročnikov, ki se ob storitvi kabelske televizije odločajo tudi za njihovo paketno ponudbo širokopasovnega dostopa do interneta in kabelske telefonije. Vsa razpoložljiva lastna sredstva in tudi kredite vlagajo v gradnjo širokopasovnih optičnih omrežij in nakup omrežne opreme. Letos bodo tako za investicije namenili več kot 850.000,00 evrov. Z investicijami, ki se bodo povrnile v desetih ali več letih, si želijo zagotoviti, da bodo obstali kot konkurenčen ponudnik širokopasovnih elektronskih komunikacij v regiji in tudi širše ter tako ohranili vseh sedanjih 29 delovnih mest in omogočili nova delovna mesta še novim sodelavcev. 

Branko Brumen, direktor KKS Ptuj je dejal: »Ptuj je bil med prvimi slovenskimi mesti, ki je vzpostavil kabelsko komunikacijski sistem. Žal zaradi neurejenih lastniških in organizacijskih rešitev ni uspel slediti hitremu razvoju na telekomunikacijskem področju. S podelitvijo koncesije podjetju Teleing je zagotovljena pospešena kvalitetna modernizacija obstoječega in izgradnja novega širokopasovnega optičnega omrežja, ki ga Mestna občina Ptuj z razpoložljivimi sredstvi ne bi mogla zagotoviti v želeni in nujni časovni dinamiki. 
Posebej me veseli, da smo se v času, ko se v starem mestnem jedru Ptuja vse več poslovnih prostorov zapira, uspeli dogovoriti z Mestno občino Ptuj in koncesionarjem, da prenovimo poslovni prostor na eminentni lokaciji Slovenskega trga in v njem z Info točko obogatimo kvaliteto ponudbe mesta. Med prvimi mesti v Sloveniji bomo vzpostavili tudi 10 vstopnih točk za brezžični internet na območju Ptuja, kar je lep prispevek k kvaliteti bivanja Ptujčanov in turistični ponudbi Ptuja – zakladnice tisočletij in partnerskega mesta v Evropski prestolnici kulture 2012«.

TELEING USPEŠNO ZAKLJUČUJE POSLOVNO LETO

V podjetju nadaljujejo z dobrodelnostjo – Namesto za poslovna darila 3.000 evrov namenili Zvezi prijateljev mladine Slovenije - Sredstva namenjena pomoči otrokom iz štirih družin Pomurja in Podravja – Prihodki podjetja v letu 2011 višji za več kot 15 odstotkov


Ljutomer, 22. december – Podjetje Teleing je na današnji novinarski konferenci predstavnici Zveze prijateljev mladine Slovenije podelilo sredstva v višini 3.000 evrov, ki bodo namenjena reševanju eksistenčnih težav otrok in njihovih družin z območja Pomurja in Podravja.
Na ta način podjetje nadaljuje z dobrodelnostjo, ki so jo začeli v okviru akcije Poveži se. V tej akciji so v zadnjem času zbirali računalnike, obnavljali uporabne, za vse ostale pa poskrbeli za ekološko neoporečno odstranjevanje iz uporabe. Teleing prav tako uspešno zaključuje poslovno leto, saj so prihodke od prodaje povečali za več kot 15 odstotkov. V letu 2011 so dodatno zaposlili še 3 sodelavce, tako da jih je sedaj 26 redno zaposlenih. 

Tudi letos so sredstva namesto za poslovna darila namenili Zvezi prijateljev mladine Slovenije, ki je na podlagi mnenj Centrov za socialno delo predlagala štiri družine iz območja petnajstih občin, kjer Teleing ponuja svoje storitve, katerim bodo sredstva namenjena. 
Tričlanska družina živi zelo skromno. Mati ni zaposlena in preživlja hčerko, ki obiskuje 9. razred OŠ. Z njima živi tudi babica, ki je nepokretna in potrebuje celodnevno oskrbo. Oče ne živi z njimi. Živijo v starejši hiši potrebni obnove. Preživljajo se s socialnimi transferji in jim zmanjkuje za pokrivanje osnovnih življenjskih potreb.
Mati ima šest otrok. Trije živijo z njo, starejši trije z očetom. Mati je trenutno na porodniškem dopustu. Družina živi v izredno težkih materialnim pogojih. Imeli pa se še dodatno povečane stroške zaradi selitve.

Družina je šestčlanska. Oče in mati sta nezaposlena. Otroci so stari od enega leta do osemnajst let. Družina živi v hiši, katere je mati solastnica, v zelo skromnih razmerah. Preživljajo se z denarno socialno pomočjo in otroškim dodatkom. S temi dohodki se le s težavo preživljajo in krijejo vse mesečne stroške. Družina trenutno potrebuje denar za nakup sobne peči na trdo gorivo, saj je stara dotrajana in prenevarna za nadaljnjo uporabo. 
Štiričlanska družina, oče in mati sta zaposlena z nizkim osebnim dohodkom. En otrok je v vrtcu, drugi obiskuje osnovno šolo. Družina že dalj časa živi v nedokončanem prizidku, do letošnjega leta so bili vsi notranji prostori v zelo grobem stanju, v tem letu pa so pričeli z deli. Uredili so kopalnico in sanitarije. Kuhinja in ostali prostori pa še čakajo na pleskanje, pohištvo. Glede na to, da sta starša v letu pokazala voljo in željo, da se uredi stanovanje, bi jima bila dobljena dodatna sredstva samo spodbuda za dokončanje zastavljenega cilja. 

Podjetje Teleing je tudi drugače vpeto v lokalno okolje. Tako so postali glavni sponzor ŽNK Teleing Pomurje Beltinci, ki je v jesenskem delu na vrhu lestvic v kar štirih selekcijah. Pomagajo pa tudi drugim društvom z Društvenim paketom, ki so ga začeli ponujati v letošnjem letu in v katerem neprofitnim društvom zagotavljajo storitve televizije, interneta in telefonije za 9,99 evrov mesečno. Nadaljujejo tudi z akcijo »Poveži se«. V letošnjem letu so zbrali 26 računalniških monitorjev, 12 računalniških ohišij, 6 tipkovnic in 3 tiskalnike. Velik del zbrane opreme je bil sicer neuporaben, zato so jo oddali v nadaljnjo predelavo in na ta način zagotovili, da neuporabni deli opreme niso končali nenadzorovano v naravi. Uspeli pa so sestaviti dva delujoča računalnika. 
V Teleingu prav tako uspešno zaključujejo poslovno leto. Ustvarili bodo za več kot 15 odstotkov več prihodkov kot v letu 2010, ko so ustvarili prihodke v višini 2.884.134 evrov. Dobiček bo sicer nekaj manjši kot v letu 2010, kar je posledica tega, da cen storitev niso zvišali že vse od začetka leta 2010, kljub zviševanju vseh stroškov. Dobiček ves ta čas vlagajo v gradnjo lastnih optičnih omrežij in v omrežno opremo za zagotavljanje storitev, saj se zavedajo, da naložbe pomenijo obstanek na trgu.

Tako so tudi v letu 2011 nadaljevali z investicijami v lastno optično omrežje, saj se zavedajo, da je prihodnost fiksnih telekomunikacij v optičnih omrežjih. Tako so na območju 15ih občin, kjer ponujajo storitve, položili več kot 260 kilometrov cevi za optiko in v njih že uvlekli tudi več kot 80 kilometrov optičnih kablov. Zelo dobro sodelujejo z vsemi občinami in se vključujejo v gradnjo druge komunalne infrastrukture, tako da sočasno polagajo cevi za optiko. V letošnjem letu so ponudbo storitev razširili tudi v odprto širokopasovno omrežje OŠO, ki je bilo zgrajeno z evropskimi sredstvi na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.

V Teleingu tudi v naslednjih letih načrtujejo nadaljevanje z investicijami v lastno optično omrežje. V naslednjih osmih letih načrtujejo, da bodo v celoti nadomestili obstoječa bakrena omrežja kabelske televizije z novim optičnim omrežjem. 
Lastna širokopasovna optična omrežja gradijo izključno na območjih, kjer še ni tovrstnega omrežja. Po njihovem mnenju je ekonomsko neupravičeno graditi več vzporednih širokopasovnih optičnih omrežij do istih naročnikov, saj bo naročnik uporabljal priključek le na eno omrežje. Zato bi bilo najboljše, da bi se vsa širokopasovna optična omrežja gradila, kot odprta. Tako so v Teleingu pripravljeni lastna omrežja ponuditi tudi drugim ponudnikom storitev. Prav tako pa se dogovarjajo o pogojih uporabe za ponudbo njihovih storitev z nekaterimi operaterjih, ki so že zgradili širokopasovna optična omrežja, pa niso v celoti izkoriščena. 

Največjo investicijo pa v Teleingu za naslednje leto načrtujejo na območju Mestne občine Ptuj, kjer so lani prevzeli v upravljanje KKS Ptuj in ga sedaj intenzivno posodabljajo. Prav tako načrtujejo v začetku leta 2012 otvoritev nove Info točke na Ptuju, podobne kot je v Ljutomeru, s katero želijo še bolj približati storitve naročnikom na širšem Ptujskem območju.

DOBRO DELO TELEINGA NAGRAJENO

Priznanja za uspešno delo na lokalni in nacionalni ravni – Sejem MOS odlična priložnost za predstavitev podjetja – 3D HD programi novost v programski shemi

Ljutomer, 12. september 2011 – Podjetje Teleing d.o.o., ki že vrsto let nastopa na trgu kot prodoren ponudnik telekomunikacijskih storitev, je bilo letos za svoj trud pri modernizaciji obstoječega KTV omrežja nagrajeno s priznanjem župana občine Križevci pri Ljutomeru, hkrati pa se je zaradi uspešnega poslovanje uvrstilo na lestvico 100 najhitreje rastočih podjetij dravsko-pomurske regije. Z novostjo v svoji programski shemi, 3D HD programi, se prestavljajo tudi na mednarodnem obrtnem sejmu v Celju.

Podjetje Teleing d.o.o. si je v preteklih letih v lokalnem okolju izgradilo prepoznavnost kot inovativen ponudnik telekomunikacijskih storitev, ki hkrati prispeva tudi k razvoju lokalnih skupnosti. Na območju Občine Križevci pri Ljutomeru so z lastnimi sredstvi uspešno modernizirali obstoječe omrežje KTV Križevci, ga nadgradili in prebivalcem omogočili ponudbo sodobnih širokopasovnih telekomunikacijskih storitev.
 
Poleg priznanja župana občine Križevci pri Ljutomeru, so se zaradi uspešnega poslovanja v letu 2011 uvrstili na lestvico 100 najhitreje rastočih podjetjih v dravsko-pomurski regiji. Na lestvico so bila uvrščena podjetja na podlagi natančne metodologije, ki vsebuje ob analizi rasti prihodkov še druge kazalnike, kot so podjetniška zgodba, filozofija podjetja, naravnanost na tuje trge in panogo v kateri deluje.

Ob tem je Janez Smolkovič, direktor podjetja, dejal: »Zelo vesel sem, da je naše dobro delo prepoznano, seveda pa je za nas najpomembnejše zadovoljstvo naših naročnikov. Celotna ekipa podjetja Teleing d.o.o. se zaveda, da je naša prihodnost odvisna od naših naročnikov, zato se bomo tudi v bodoče trudili, da z našo ponudbo sodobnih telekomunikacijskih storitev po ugodni ceni zadovoljimo potrebe naših naročnikov.«

V sklopu svojih celoletnih aktivnosti se podjetje Teleing d.o.o. tudi letos predstavlja na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, kjer bodo poleg ugodne ponudbe svojih paketov in storitev prvič predstavljajo tudi novost v svoji programski shemi – prvi 3D HD program, ki mu bo kmalu sledilo še več tovrstnih vsebin. 

TELEING NAMESTO POSLOVNIH DARIL SREDSTVA NAMENIL POMOČI OTROKOM ŠTIRIH DRUŽIN

Teleing nadaljuje z dobrodelnostjo - 3.000 evrov podelili Zvezi prijateljev mladine Slovenije - Sredstva bodo namenjena pomoči otrokom iz štirih družin Pomurja in Podravja – Prav tako so razdelili tri računalnike v okviru akcije »Poveži se«, ki jo izvajajo skupaj s podjetjem Hakl IT iz Murske Sobote – Prihodki podjetja v letu 2010 višji za več kot 20 odstotkov.

Ljutomer, 22 . 12. 2010 – Podjetje Teleing je na današnji novinarski konferenci predstavnici Zveze prijateljev mladine Slovenije podelilo sredstva v višini 3.000 evrov, ki bodo namenjena reševanju eksistenčnih težav štirih otrok in njihovim družinam z območja Pomurja in Podravja. Podjetje Teleing na ta način nadaljuje z dobrodelnostjo, ki so jo začeli v okviru akcije Poveži se. V tej akciji so v zadnjem času zbirali računalnike, obnavljali uporabne, za vse ostale pa poskrbeli za ekološko neoporečno odstranjevanje iz uporabe. Tokrat so podarili tri računalnike.

Janez Smolkovič, direktor Teleinga, je ob tem dejal: «Situacija v lokalnem okolju je težka in tudi zaradi tega smo se odločili, da letos denar namesto novoletnih daril poslovnim partnerjem, namenimo štirim družinam s šoloobveznimi otroki, ki to pomoč potrebujejo. Zavedamo se, da s tem ne bomo v celotni rešili njihovih težav, prav gotovo pa jim bomo pomagali v določeni meri.« 

V Teleingu so se odločili, da sredstva razdelijo preko Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), ki je nevladna, prostovoljna, človekoljubna in neprofitna organizacija, katere temeljni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic. Deluje od leta 1953 in postaja vedno bolj nepogrešljiva v sodobno organizirani civilni družbi. Odziva se na aktualna družbena vprašanja in tvorno prispeva k oblikovanju pozitivnih vrednot življenja, otrok, mladostnikov in družin. 

Delovanje Zveze prijateljev mladine Slovenije temelji na razvijanju vrednot prostovoljnega dela in negovanju dobrih medčloveških odnosov. Jožica Mikič Horvat, podpredsednica Komisije za socialno humanitarna vprašanja pri ZPMS je poudarila, da imajo pri zvezi jasna pravila o tem, kdo je upravičen do prejema tovrstne pomoči. Poudarila je, da posvečajo velik pomen ravno odločitvam o tem, kdo določeno pomoč prejme, saj se zavedajo, kako pomembno je to, da gre pomoč tistih, ki so pripravljeni pomagati, resnično v prave roke. 

Prejemniki pomoči podjetja Teleing: 

Sedemčlanska družina iz Polencev. Dva otroka sta se že osamosvojila. Starša sta brezposelna in se preživljajo s socialno pomočjo in otroškim dodatkom. Mati ima tudi zdravstvene težave. Živijo v stari hiši. Zelo si želijo urediti otroško sobo za hčerke, vendar s tako nizkimi dohodki tega ne zmorejo. 

Družina iz Cunkovcev, s petimi otroki, starimi od 7 do 16 let, vsi se šolajo. Mama sama skrbi za družino, oče otrok je brezposeln. Družina se preživlja z denarno socialno pomočjo. Živijo v izredno skromnih razmerah. 

Enoroditeljska družina iz Markovec, šoloobvezna otroka sta stara 9 in 7 let. Mati je brezposelna, brez dohodkov, zaradi večje možnosti zaposlitve se je odločila za študij, ki ga uspešno končuje. Preživljajo se z denarno socialno pomočjo, ki velikokrat ne zadošča za osnovne stroške, v zimskem času in ob potrebah dveh šolarjev dodatno povišane. 
Petčlanska družina s Ptuja. Znašla se je v izredno hudih težavah. Družina je materialno popolnoma odvisna od denarne socialne pomoči, saj starša še nekaj časa ne bosta mogla s svojim delom družini materialno pomagati. Mama si zelo prizadeva skrbeti za svoja dva šoloobvezna otroka, srednješolca pa si prizadevata doseči čim boljši učni uspeh. 

V Teleingu, ki je ponudnik storitev v omrežjih kabelske televizije na območju dvanajstih občin Spodnjega Podravja, Prlekije in delno Prekmurja ocenjujejo, da bodo prihodki podjetja v tem letu narasli za več kot 20 odstotkov, v primerjavi z letom 2009. Dobiček bo na ravni lanskega s tem, da ga bodo ob najetih kreditih v celoti investirali v gradnjo širokopasovnih optičnih omrežij in nakup omrežne opreme. Letos bodo tako za investicije namenili več kot 650.000,00 evrov.
Z investicijami, ki se bodo povrnile v 15. ali več letih, si želijo zagotoviti, da bodo obstali kot konkurenčen ponudnik širokopasovnih elektronskih komunikacij v regiji in tudi širše ter tako ohranili vseh sedanjih 24 delovnih mest in omogočili nova delovna mesta še novim sodelavcev.

TELEINGOVIH 15 LET

Podjetje Teleing je slavnostno obeležilo 15 let delovanja – S storitvami v 12. občinah Pomurja in Podravja – Letos načrtujejo za 850.000 evrov investicij - Slavju prisostvovali tudi pomurski in podravski župani občin, kjer ponujajo storitve.

Ljutomer, 19. 03. 2010 –Teleing danes svoje storitve ponuja na območjih Mestne občine Ptuj in občin Ljutomer, Ormož, Gorišnica, Markovci, Dornava, Razkrižje, Veržej, Križevci pri Ljutomeru, Beltinci in Lendava v KS Hotiza ter občini Sv. Jurij ob Ščavnici. V lanskem letu so tako ustvarili 2.388.060 evrov prihodkov in čisti dobiček v višini 242.796,00 evrov, v letošnjem letu pa načrtujejo rast prihodkov za nekaj več kot 10 odstotkov. Podjetje Teleing danes zaposluje 20 strokovnjakov, v kratkem jih bodo zaposlili še 3.

Praznovanje Teleingovih 15 je potekalo v sproščenem druženju poslovnih partnerjev podjetja ter pomurskih in podravskih županov, s katerimi v Teleingu najtesneje sodelujejo. Jubilej je izzvenel kot priložnost za zahvalo poslovnim partnerjem za preteklo sodelovanje ter obenem kovanje načrtov za prihodnost. 

Podjetje Teleing iz Ljutomera letos praznuje petnajst let delovanja. Ob tej priložnosti je povabljence v uvodu nagovoril direktor podjetja Janez Smolkovič in v kratkem povzel preteklih petnajst let. Poudaril je temeljne smernice podjetja ter pomembno vlogo poslovnih partnerjev in županov občin, v katerih ima Teleing optična omrežja. »Zavedamo se, da je naš razvoj odvisen od naših naročnikov. Zato se že vsa ta leta vsi zaposleni v podjetju Teleing trudimo, da bi s svojo ponudbo storitev čim bolj izpolnili pričakovanja in želje naročnikov«, je dejal Janez Smolkovič. Po uvodnem delu praznovanja Teleingovih 15, se je dogajanje iz poslovnih prostorov podjetja v Ljutomeru preselilo na Dvorec Jeruzalem, kjer je potekal družabni del s slavnostnim kosilom. Druženje se je v prijetni atmosferi glasbenih nastopov Mance Izmajlove in tria violončel nadaljevalo v pozno popoldne. 

Prihodnost širokopasovnih elektronskih komunikacij je v optičnih omrežjih. Bakrena omrežja in omrežja kabelske televizije so svoj vrhunec že dosegla, zato v Teleingu pospešeno gradijo kabelsko kanalizacijo in nova optična omrežja na območjih, kjer ponujajo svoje storitve in to sočasno z gradnjo druge lokalne infrastrukture. V letošnjem letu tako načrtujejo zaključek investicije v Docsis 3.0 platformo, ki bo omogočila ponudbo paketov do 100 Mbit/s v kabelskih omrežjih. Prav tako načrtujejo nadgradnjo digitalne platforme s programi v visoki ločljivosti – HD ter širitev ponudbe storitev v občini Ormož in Sv. Jurij ob Ščavnici. V bodoče pa želijo nadaljevati gradnje FTTH omrežij na območju vseh občin, kjer že ali pa še bodo ponujali svoje storitve. 

Investicije so bile ves čas delovanja podjetja pomemben segment. V letu 2007 so tako pričeli z gradnjo lastnih širokopasovnih optičnih omrežij. V naslednjem letu so zaključili investicije v sodobno digitalno TV platformo, ponudbo IPTV pa razširili na območje celotne Slovenije ter se preselili v nove sodobne poslovne prostore na Glavnem trgu 9 v Ljutomeru. Širitev ponudbe so v tem letu razširili v občini Križevci pri Ljutomeru in Veržej ter Beltinci. 

Vsa ta leta se ustvarjen dobiček vrača v podjetje, na ta način financirajo rast in razvoj podjetja. Poleg lastniškega kapitala, ki je do sedaj bil edini dolgoročni vir financiranja, so se odločili, da bodo hitrejšo rast financirali tudi z dolgoročnim kreditom s subvencionirano obrestno mero Slovenskega podjetniškega sklada.
Prav tako so kadidirali za pridobitev nepovratnih sredstev na Prvem javnem razpisu za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015. Za načrtovane investicije v letu 2010 bodo namenili skupno 850.000,00 evrov. Na ta način bodo zagotovili nadaljnjo rast in razvoj podjetja in varno zaposlitev vsem sedanjim dvajsetim in trem novim sodelavcem. 

Podjetje Teleing je bilo ustanovljeno leta 1995. Glavna dejavnost v prvih dve letih je bila projektiranje telekomunikacijskih omrežij za druge operaterje in radiodifuznih oddajnikov za radijske in televizijske postaje. Kasneje so dejavnost razširili na gradnjo in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij za druge operaterje, v letu 2000 pa so ponudbo storitev razširili v omrežja kabelske televizije in investirali v lastno sprejemno postajo, ki je pokrivala območje Spodnjega Podravja in Pomurja.
V naslednjih letih je potekalo intenzivno povezovanje omrežij kabelske televizije na lastno sprejemno postajo, preko katere so pokrili območja Mestne občine Ptuj in občin Dornava, Markovci pri Ptuju, Gorišnica, Destrnik, delno Ormož, Ljutomer, Središča ob Dravi, Razkrižje in naselja Hotiza ter ponudili širokopasovni dostop do interneta v omrežjih kabelske televizije ter omrežja nadgradili v ustrezna sodobna dvosmerna omrežja.

Podjetje se ves čas svojega delovanja predstavlja kot napredno in inovativno podjetje. Tako so leta 2006 kot prvi ponudnik v Sloveniji naročnikom ponudili trojčka televizije, interneta in telefonije na enem kabelskem priključku. Podjetje je prejelo veliko nagrado Pomurskega sejma MEGRA 2007 za uspešno uvajanje spleta sodobnih širokopasovnih storitev v omrežjih kabelske televizije, predvsem na ruralnih območjih, kjer ni velikega interesa velikih operaterjev. 

Ves čas svojega poslovanja se želijo čim bolj približati naročnikom, zato so prenovili spletno stran z vmesnikom za zabavne vsebine, katerega bodo v bodoče še nadgrajevali in povezali v interaktiven TV kanal, katerega uredniki bodo naročniki sami. Prav tako pa se bodo tudi v prihodnje družbeno odgovorno odzivali na dogajanja v okolju, tudi z dobrodelno akcijo Poveži se.