UKINITEV PROGRAMA CBS DRAMA

Naročnike obveščamo o ukinitvi programa CBS DRAMA, ki se je do sedaj nahajal na programskem mestu 109 in je bil s strani ponudnika programa ukinjen za našo regijo.

 

Dne 23. 9. 2017 je omenjeni program prenehal delovati.