SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI WWW.TELEING.SI OPOZORILO: 

Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe spletnih vsebin/storitev www.teleing.si. Vsakič, ko se prijavite na www.teleing.si, potrjujete, da se strinjate z vsemi določbami in sprejemate vse navedene pogoje uporabe. V kolikor se z določbami ne strinjate, vam uporaba storitev ni dovoljena in se tako ne smete registrirati. 

Splošni pogoji uporabe spletnih vsebin/storitev www.teleing.si 

1. Splošne določbe

Vsebina splošnih pogojev o uporabi spletne strani www.teleing.si se nanaša na pogoje uporabe vsebin na spletnih straneh www.teleing.si ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani spletne strani www.teleing.si. 

2. Definicije pojmov 

Ponudnik, lastnik, skrbnik spletne strani www.teleing.si je Teleing, d.o.o., Razkrižje 23, 9240 Ljutomer, Slovenija (v nadaljevanju ponudnik). Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik. Uporabnik storitve je vsaka oseba, ki obišče spletno stran www.teleing.si in jo na kakršenkoli način uporablja (v nadaljevanju uporabnik). Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili ponudnika. 

AVTORSKE PRAVICE Uporabnik z registracijo in objavo svojih vsebin na www.teleing.si podjetju Teleing, d.o.o. dovoljuje javno priobčitev na vseh medijih in v vseh zakonsko določenih oblikah, ki so v lasti podjetja Teleing, d.o.o. in dovoljuje, da si katerakoli tretja oseba na www.teleing.si vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira. Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami Teleing, d.o.o. ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljnjo uporabo ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletni strani niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih.

3. Dostopnost spletne strani www.teleing.si 

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletnih strani www.teleing.si zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do www.teleing.si. Ponudnik ne jamči dostopnosti strani ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti, ali kakršnihkoli izpadih, napakah, drugih tehničnih motenj ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje ...) ter višje sile. 

4. Način dostopa

Uporaba in dostop do spletne strani www.teleing.si sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, določenih v 4. členu splošnih pogojev. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 10. členu splošnih pogojev, omeji ali prekine dostop do vsebin www.teleing.si na posamezno geslo. Uporabnik lahko kadarkoli in zaradi kakršnegakoli razloga s pisnim obvestilom prekine članstvo v www.teleing.si.

5. Pogoji uporabe 

STAROST IN ODGOVORNOST

Za uporabo vsebin objavljenih na www.teleing.si ni starostnih omejitev. Članstvo v www.teleing.si je namenjeno vaši lastni uporabi. Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz. kakorkoli drugače preusmeriti vašega uporabniškega računa. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršnekoli nezakonite namene. Ponudnik lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno in drugače nesprejemljivo. 

DRUGA PRAVILA UPORABE 

Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe objavljena na spletnih straneh www.teleing.si. 

6. Splošna priporočila uporabnikom

Uporabnik naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime. Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti. Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev, možne zlorabe. Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in Pogoji. 

7. Zasebnost in varstvo podatkov

V primeru izpolnitve spletnih obrazcev na spletni strani www.teleing.si z osebnimi podatki se šteje, da je z vnosom podatkov in potrditvijo obrazca podana osebna privolitev posameznika za obdelavo posredovanih osebnih podatkov. Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal, hranil in obdeloval izključno za potrebe izvajanja storitev ali za namen za katerega so bili osebni podatki posredovani. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

8. Zavrnitev odgovornosti 

Uporabnik se mora zavedati, da:

 • Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100 odstotno zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti.
 • Ponudnik vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.
 • Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primeren računalnik.
 • Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primerno hitro spletno povezavo v internet. Minimalna zahtevana hitrost povezave je 128 Kbps, priporočljiva pa najmanj 512 Mbps.
 • Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev. 
 • Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino objavljeno na spletnih straneh www.teleing.si, katere avtorji so uporabniki spletne strani www.teleing.si.
 • Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerna sporočila, fotografije, video.

9. Uporabnik se zaveže, da:

 • storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
 • v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja,
 • ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,
 • storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,
 • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
 • ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov,
 • ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo,
 • ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani www.teleing.si
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

10. Vsebine uporabnikov 

S posredovanjem vsebine na portal www.teleing.si uporabnik izrecno dovoli javno objavo te vsebine (dela) v okviru portala, in sicer na način in pod pogoji teh pogojev in v skladu z navodili za uporabo storitve, pri čemer s posredovanjem vsebin brezplačno, neizključno in do preklica prenese na družbo Teleing, d. o. o. materialne avtorske pravice, in sicer: 

vse pravice uporabe dela v telesni obliki, zlasti pravico reproduciranja; 
vse pravice uporabe dela v netelesni obliki (objava v javnosti), zlasti pravico javnega izvajanja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega predvajanja s fonogrami in videogrami, pravico javnega prikazovanja, pravico radiodifuznega oddajanja, pravico radiodifuzne retransmisije, pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja in pravico dajanja na voljo javnosti; 
vse pravice uporabe dela v spremenjeni obliki, kar obsega zlasti pravico predelave in pravico avdiovizualne priredbe; 
vse pravice uporabe primerkov avtorskega dela, to je pravico distribuiranja in pravico dajanja v najem. 

Vse to za namen objavljanja vsebin v sklopu portala. 
Uporabnik ne bo zahteval nikakršnih povračil v zvezi z objavo posredovanih vsebin. 
Uporabnik, ki bo posredoval vsebine oziroma bo za to uporabljal storitve portala, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil družbi Teleing, d. o. o. ali tretjim osebam s posredovanjem vsebin in uporabo storitev portala. 
Teleing, d. o. o. v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za objavljene vsebine v okviru storitev portala. 

Uporabnik izrecno zagotavlja, da bo storitev portala uporabljal zgolj in samo na način, ki ne bo kršil pravic (tako avtorskih kot osebnostnih in drugih pravic) tretjih oseb ali Teleing, d. o. o., da bo storitev uporabljal v skladu z veljavnimi predpisi in je ne bo uporabljal na ali za nedovoljen način ali namen. 

Uporabnik, ki bo vsebine objavil ali posredoval vsebine v objavo, je v celoti odgovoren za objavljene ali posredovane vsebine, in sicer tako za njihovo vsebino kot kakovost. 
Uporabnik ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin, v ali na katerih se bodo nahajale tretje osebe, ki ne bodo soglašale z javno objavo teh vsebin, prav tako pa ne bo posredoval vsebin, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, niti ne bo vsebin posredoval na način, ki bi lahko povzročil kakršnokoli škodo ali bi bil v nasprotju z veljavno zakonodajo in predpisi. 

Uporabnik tudi izrecno zagotavlja, da je nosilec vseh avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic na in v zvezi s posredovanim vsebinami. 
Uporabnik se izrecno zavezuje, da bo vse vsebine posredoval ob spoštovanju zakonskih določb. 

Uporabniki, ki želijo sodelovati v zabavnih vsebinah, morajo navesti svoje uporabniško ime, geslo in elektronski naslov. Administratorji ne odgovarjajo za zasebnost uporabnikov. Vse uporabnike, ki bi med poslanimi vsebinami naleteli na karkoli neprimernega, prosimo, da nas o tem obvestijo po elektronski pošti. Pridržujemo si pravico, da po svoji presoji in brez pojasnila odstranimo ali spremenimo katerikoli podatek, ki ga pošljete, če se nam zdi ta neprimeren. 

To spletno mesto utegne vsebovati povezave z drugimi spletnimi mesti in datotekami. Ker nimamo nadzora nad njihovo vsebino, ne odgovarjamo, če je ta žaljiva ali neprimerna. Takoj, ko bomo ugotovili, da je vsebina kateregakoli spletnega mesta ali datoteke neprimerna, bomo povezave z njimi odstranili. 

Uporabniki lahko spreminjajo svoje podatke tako, da se prijavijo z uporabniškim imenom in geslom in spremenijo katerikoli podatek v svojem profilu. 
Za uporabo spletnih strani morate imeti v svojem brskalniku vključene piškotke (cookije), ki tu nastopajo kot nosilci vašega uporabniškega imena in gesla, vam nudijo vpogled v možnosti izbire in vam omogočajo, da se prijavite. 

S tem, ko obkljukate 'Prebral sem pravila foruma in se z njimi v celoti strinjam.' in pritisnete na gumb 'Registracija' potrjujete, da sprejemate odgovornost za vse podatke in datoteke, ki jih boste poslali. Zavezujete se tudi, da ne boste pošiljali avtorskih del, za katere vi ali drugi lastniki nimate avtorskih pravic. Prav tako se zavezujete, da ne boste pošiljali podatkov in vsebin, ki bi bile prostaške, senzacionalistične, sovražne, grozeče, v nasprotju z zakonom, ki bi kršile zasebnost drugih ali namigovale na spolnost. 

11. Reklamacije 

Uporabnikom je zagotovljena tehnična podpora in pomoč na elektronskem naslovu info[at]teleing.si, ob delavnikih med 9. in 17. uro pa na telefonski številki 02 58 48 490. 
Ponudnik vsebin vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS. 

Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične in/ali vsebinske reklamacije. Ponudnik vsebin bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, posredoval ponudniku poti, ki je dolžan napako odpraviti. 
V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika. 

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik vsebin predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti, ki je dolžan napako odpraviti. Vse reklamacije povezane z delovanjem internetnega omrežja rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve. 

12. Kršenje pogojev

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo Pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do spletnih strani www.teleing.si.Ponudnik vsebin si pridržuje pravico onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje geslo in/ali uporabniško ime. 

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja. 
Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov info[at]teleing.si ali pisno na naslov Teleing, d.o.o, Razkrižje 23, 9240 Ljutomer.

13. Spremembe 

Ponudnik vsebin lahko spreminja pogoje uporabe vsebin. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi pogojev uporabe na primeren način o tem obvestil uporabnike.